zaterdag 29 juni 2013

Kaart Joegoslavië en Belgrado - Balkan Zuidoost-Europa

Kaart Joegoslavië: CIA, 1990
Joegoslavië was tussen 1918 en 2003 de naam van meerdere opeenvolgende landen op de Balkan in het zuidoosten van Europa. De hoofdstad was Belgrado.

Het land bestond uit de deelgebieden Slovenië, Kroatië, Servië, Montenegro, Bosnië-Herzegovina, Kosovo en Macedonië.

Joegoslavië grensde in het noordwesten aan Oostenrijk, in het noorden aan Hongarije en Roemenië, in het oosten aan Bulgarije, in het zuidoosten aan Griekenland en Albanië en in het westen aan Italië.

In het zuiden lag het land aan de Adriatische Zee. De belangrijkste rivier was de Donau.

De geschiedenis van het land is onder te verdelen in drie periodes.

Joegoslavië werd na de Eerste Wereldoorlog gevormd uit de koninkrijken Servië en Montenegro, de voormalige Oostenrijks-Hongaarse gebieden Krain, Kroatië-Slavonië, Dalmatië, Bosnië en Herzegovina en het westelijk Banaat (Vojvodina).

Het land heette van 1918 tot 1929 het Koninkrijk der Serviërs, Kroaten en Slovenen. Vanaf 1929 tot 1941 heette het Koninkrijk Joegoslavië.

De tweede periode loopt van 1943-1992. Het land heette van 1943 tot 1945 de Federale Democratische Republiek Joegoslavië.

Van 1945 tot 1963 droeg het de naam Federale Volksrepubliek Joegoslavië en van 1963 tot 1992 Socialistische Federale Republiek Joegoslavië.

Met de derde periode van Joegoslavië loopt et tijdvak van 1992-2003. Deze periode ontstond uit de Joegoslavische Oorlog. Delen van het land verklaarden zich onafhankelijk en gingen als zelfstandige staten verder.

Duitsland erkende op 23 december 1991 als eerste van de EU-landen Slovenië en Kroatië als onafhankelijke landen.

Na Slovenië en Kroatië verlieten ook Macedonië en Bosnië-Hercegovina de Joegoslavische Federatie.

Montenegro verklaarde zich op 3 juni 2006 onafhankelijk.

Op 17 februari 2008 riep Kosovo als voormalige Joegoslavische republiek de onafhankelijkheid van Servië uit.

Uit het voormalige land Joegoslavië komen de landen Slovenië, Kroatië, Servië, Montenegro, Bosnië-Herzegovina, Kosovo en Macedonië voort.

Kaart Joegoslavië

Kaart Joegoslavië, steden, deelstaten, reliëf, topografie: CIA